dimarts, 24 de maig del 2011

Enquesta pels pares

Hola com anam papis i mamis?

Des de l'Escola de Formació de Caps del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (on fan els cursos de monitor i director dels escoltes) ens han enviat una enquesta per un treball d'investigació sobre la relació entre els caps i els pares.

Són 5 minutets d'emplenar-la i als que fan el treball, els hi ananiran molt bé les vostres respostes!

Noltros ja hem emplenat la dels caps, ara als pares vos toca emplenar la vostra!

OK?


Esperam la vostra participació!


Enquesta per els caps: http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=33198&ic=17081&c=b3e1d

Enquesta per els pares: http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=33199&ic=17081&c=2f84c