Proposta Educativa

El marc de la vida a l’aire lliure serà el centre on es desenvoluparà principalment tota activitat educativa.


El mètode pedagògic, es basa en uns elements que podem resumir amb cinc dinamismes bàsics: 
 
· La vida en petit grup
· El progrés personal
· El compromís d’un mateix
· Ajudar a realitzar els seus projectes
· L’obertura cap als altres. 
 
Aquests elements s’apliquen de formes diferents segons sigui l’edat dels al·lots i al·lotes que dividim en cinc etapes.

Com ens organitzem?


A l'Agrupament ens dividim per unitats, segons el grup d'edat dels infants i joves. Cada Unitat duu una camisa de color diferent que la duim a totes les activitats dels escoltes. 

Ferrerets: Són nins de 6 i 7 anys i duen la camisa taronja
Són nins i nines amb una gran capacitat imaginativa on mitjançant els jocs i les danses es volen transmetre diferents hàbits de comportament amb el grup, d’higiene personal, etc. I tot això gira entorn al “ Gran Ferreret “, personatge imaginari que proporciona un fil conductor a totes les activitats i aventures de l’etapa.


Els Llops i Daines són nins de 8, 9 i 10 anys i duen la camisa groga.
Durant aquesta etapa es viu en gran grup “ l’estol “, repartits en grups de sis, anomenats “ sisenes “. S’intenta que els nins i nines, mitjançant el joc, passin de l’àmbit reduït de la família, a ampliar el marc de les seves relacions en el grup d’amics. Aquesta dinàmica es bassa en “ El llibre de la jungla “, on els diferents personatges els hi serveixen de referència.


Els Ràngers i Esplet són nins de 11, 12 i 13 anys i duen la camisa blava.
Actuen en petits grups de cinc o sis persones, dits tradicionalment “ patrulles “, en les que cada membre assumeix una responsabilitat concreta i es compromet a col·laborar amb els altres. L’aventura es planteja com a exploració i descobriment d’ell mateix i del món que l’envolta. Es pren com a referència l’història de “ Robinson Crusoe “, on partint de res fa de l’illa deserta una llar reconfortant amb l’única ajuda de l’enginy i la imaginació. 

Els Pioners i Caravel.les són joves de 14, 15 i 16 anys i duen la camisa vermella.
En aquesta etapa es proposa una educació per la participació, la confiança i la responsabilitat. Se’ls proposa de lluitar per un món més just, per això se’ls ofereix l’oportunitat d’actuar, a través del projecte que anomenam empresa, que prepara als joves per ser més solidaris, actius i compromesos amb la construcció del món. 


I la Ruta són joves de més de 17 anys i duen la camisa verda
Se’ns presenten tres etapes en les quals es vol arribar a l’autonomia del jove. Es comença per la presentació, formació i interiorització personal i comunitària, després per accions de servei d’utilitat a la comunitat, per arribar a la preparació per l’opció personal.

Cada Unitat té, segons el nombre d'infants, dos o més caps que són els responsables de les activitats que duen a terme durant tot el curs.


L’Agrupament cada trimestre fa una sortida d'Agrupament, és a dir, ens anam d'acampada/excursió totes les unitats plegades, dels més grans als més petits.
Afavorim la convivència i l'aprenentatge que ofereixen tots els grups d'edat.

A part, cada any l'Agrupament, duu a terme diferents activitats obertes a tot el poble, com la Bunyolada (que celebram l'aniversari) i la xocolatada.